eu

eu
eu

venres, 13 de xuño de 2014

O SERRIDO CAMBADÉS NA POESÍA DUN PRECURSOR

Entre os Precursores, quere dicir, entre os escritores decimonónicos que utilizaron o galego antes da aparición dos Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, ocupa un lugar senlleiro o pontevedrés Xoán Manuel Pintos (1811-1876), que deixou para a posteridade, no seu libro trilingüe A gaita gallega (Pontevedra, 1853, con fragmentos en latín, galego e castelán), un vívido testemuño sobre o marisqueo como actividade de supervivencia das clases populares da nosa bisbarra.

A gaita gallega foi escrita, segundo se aclara no seu subtítulo, "para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua gallega e ainda máis", nunha época en que o uso do noso idioma estaba claramente reprimido e a súa aprendizaxe dependía exclusivamente da transmisión oral intrafamiliar, ao non ser admitido nos centros escolares nin haber materiais escritos polos que estudalo e practicalo. Por esa razón, na citada obra hai, ao lado de abundantes poesías sobre os máis diversos temas, materiais máis propios dunha gramática ou dun dicionario da lingua: listas de palabras para distinguir o timbre aberto ou pechado das vogais, equivalencias castelás de palabras galegas, etimoloxías latinas do noso léxico, etc.

Para conxuntar ben este material tan heteroxéneo, Pintos argalla a existencia de dous personaxes: un mozo non galego, que quere aprender a tocar a gaita, e un gaiteiro adulto do país, que se compromete a ensinarlle. A obra enteira desenvólvese como un continuo diálogo entre ambos, non sempre amistoso, que vai saltando de tema a tema. Desfilan así pola obra o maltrato dado aos emigrantes, os defectos da luxuria e da usura, o atentado do cura Merino contra a raíña de España, a conduta lingüística vergonzante de moitos galegos, a figura do ilustrado Padre Sarmiento, as belezas de Pontevedra, etc.

Nesta obra de Pintos aparece, ademais, un poema intitulado "Os birbirichos e os birbiricheiros", en que tracexa un retrato literario moi revelador sobre as condicións de vida coas que tiveron que apandar os nosos devanceiros e, ao mesmo tempo, mostrativo de que a riqueza marisqueira do banco do Serrido cambadés non é cousa só de hoxe.

O poema que estamos comentando, inserido polo seu autor tamén no Álbum de la Caridad, comeza cun reproche a aqueles poetas que se entreteñen ollando para a lúa e as estrelas (léase, os románticos) e non se preocupan por aquilo "que temos de nós preto". Aínda que un poema sobre os berberechos non parece, a priori, que poida encerrar nada interesante nin sublime, o certo é que detrás da abordaxe dese tema, aparentemente tan intrascendente e mesmo pouco "poético", Pintos agocha unha forte denuncia da fame e da miseria que azoutaba amplos segmentos do pobo galego nesa centuria. Destinado en Cambados como xuíz de primeira instancia entre 1840 e 1844, o escritor pontevedrés puido constatar esa crúa e triste realidade de primeira man, xaora.

Nos versos introdutorios, Pintos explica que en Castrelo (Cambados) a marea baixa deixa ao descoberto un enorme areal: 

"É de ver alá en Cambados
enfrente á terra do Meco
cando devala a marea
tanto chan que queda en seco,
que si fora terra a millo
había pan par'o inferno
pois naquel longo areal
que vai por junto a Castrelo
vense as gentes formigando
cando o mar vai baixo e quedo
que parecen as formigas
que saen dun formigueiro". 

Cando comeza a amencer, indica Pintos, xúntanse no areal do Sarrido ou Serrido "homes, mulleres e nenos", todos de condición social baixa, pois "todos van esfarrapados / non van ricos, nin van cregos".

O poeta Pintos, coa súa muller, Serafina Amado, e un seu fillo
O poeta continúa comentando a procedencia xeográfica de toda esa humilde xente que acode ao areal de Castrelo na amañecida. Non veñen só de Cambados, senón de practicamente toda a comarca do Salnés, dunha punta a outra, e aínda tamén de máis lonxe: 

"Alí van do Grove, e Curro,
de Dorrón, e Sobradelo,
e de Armenteira, e de Nantes,
Santa Cristina e Loenzo,
van de Meis, e de Bayón,
Santo Tomé, San Lourenzo,
van de Bamio, van de Cea,
de Oubiña, e de Tremoedo,
van os do monte da Escusa
e mais ainda de mais lexos,
van de Caldas, e de Cuntis,
Vilagarcia e San Genxo."

Os pobres famentos chegan en bandadas, conta o noso poeta, traendo panos, foles e cestos cos que gardar a colleita. Unha vez chegados ao areal, póñense a fochicar con paos, ósos, ferros ou cos mesmos dedos na area e sacan mangados de berberechos frescos: 

"Van enchendo os seus gabidos
sin liortas, e sin berros
pois todos teñen alí
sin disputa igual dereito.
Ninguén se azaña anque vexa
que se colle máis ou menos
nin dice nadie "esto é meu"
mentres que nó ten no cesto.
Hai fartura para todos
anque se ajunten mil centos".


Cando acaban este labor, feito a toda présa para aproveitaren ao máximo o tempo de devalo do mar, os campesiños e xentes da ribeira que mariscaron libremente marchan alegres do areal, dándolle grazas ás areas: 

"Criade os berberechiños 
por millares de milleiros.
Nós viremos cubizosos
anque de longe a collelos,
que cando é muy negra a fame
o camiño non pon medo. 
Virán os nosos filliños
e tamén os nosos netos,
virán a pisar os probes
as aréas de Castrelo".

De volta para os seus fogares non teñen xa envexa das "comidas dos señores / cheas de especies e cheiros". Póñense entón a escochar os berberechos frescos e matan a fame propia e a dos filliños: 

"E comenzan a escochare
os birbirichiños frescos.
Relóucase de mirare
o bulir de aqueles dedos
que con hum en cada man
e cruzándose pol-os tetos
tris... salta o cacho de arriba
o de abaixo queda cheo.
De esta maneira os escochan,
mais despois é de ver comelos,
a cubiza con que sorven
o que os cachos teñen dentro,
como chuchan as cunchiñas
e dimpóis lamben os dedos".

A cousa, desta arte, non pode senón acabar en improvisada festa: 

"Non falta nas compañías
quen asopre algun punteiro
algum-ha frauta, ou ben un chifre
ou algun outro estrumento,
e mulleres que cantando
e castañolas mecendo
se espotrican coas ferreñas,
repinican o pandeiro".

Un solpor no Serrido cambadés
O poema de Pintos remata cuns versos que explican a orixe dun dos alcumes (xunto co de "piardeiros") cos que foron e mesmo aínda son designados popularmente os cambadeses: "Agora os homes de chola / sin forzar o entendimento / sabrán porque ós de Cambados / chaman os birbiricheiros". 

Dito sexa con permiso dos "afoghacristos" de Carril, dos "inghleses" de Vilagarcía, dos "carcamáns" da Illa, dos "pioeiros" de Vilaxoán, dos "fanequeiros" de Vilanova, dos "barrosos" de Vilalonga e dos "tiñosos" de Ogrobe...

Ningún comentario:

Publicar un comentario